To mýdlo musí tančit

Petr Němec
Salon Slévárny Vaňkovka, 2013

Dámy a pánové
Dovolte mi abych vás přivítal zde v Salonu Slévárny Vaňkovka na výstavě maleb Jana Spěváčka s názvem „To mýdlo musí tančit“.

Jan Spěváček je příznivcům výtvarného umění, především pak klasického média malby, znám jako příslušník již etablované střední generace. Akademický titul získal v roce 2000, na Fakultě výtvarných umění brněnského VUT v ateliéru Jiřího Načeradského. Je považován za výrazného představitele české postkonceptuální malby monumentální kaligrafie a precizního detailu, s významovými rovinami, čerpajícími z přírodně ezoterických kontextů a vlivů východních filosofií a estetiky. Je představen i v nově otevřené stálé expozici brněnských malířů a tvůrců, od moderny po současnost, v Muzeu města Brna. K dnešku uspořádal či byl účasten na více než sedmdesátce samostatných či skupinových výstav.

Na tom že Jan Spěváček pojedná prostory Slonu Slévárny Vaňkovka exkluzivně velkoformátovými počiny jsme se dohodli již téměř před rokem. Nástin toho jakým směrem se bude jeho tvorba ubírat předestřela již jeho letošní brněnská výstava Zlatinium. Její mystický akcent se rozhodl autor vyvážit odlehčením tématu a představit malbu v poloze, která mu rozhodně vyhovuje. Mýdlová bublina je pro něj podobě jako skleněná tavenina malířskou výzvou, která leží svou dočasností v protikladu k duchovněji pojatým cyklům. Jsou zachyceny bubliny v plné kráse ale i nenápadná cáknutí, naznačující pulznost pohybu, která zbudou po jejich krátkém životě, končícím v mlžném splasknutí. Bublina se stává objektem prvosmyslového vjemu a iluze na výsost efemérní, ale přesto úchvatné a malířsky uchopitelné.

V přestavené sérii obrazů je kladen důraz na bezprostřednost malířské akce související již spíše než s velkorysou kaligrafií, ačkoli i ta je stále aktuální, s gestickou malbou. Tanec života, prováděný malířem před plátnem i přímo na plátně, rozdmychává rej bublin vzešlých z mýdla, odrážejících rozklady světelného spektra napjatým blanitým povrchem, v jednotícím barevném tónování, a relativizuje místo děje. Mýdlový tanec se může odehrávat na fantastickém ostrově, v jantarovém bloku, může připomínat dětskou hru s bublifukem, či příjemné večerní posezení u lahodného letního moku, v němž bubliny plynule vzlínají k nebi požitkáře. Malířská zkratka a náznak Jana Spěváčka stále uchvacují, a právě minimem vyjadřovacích prostředků se raduje. Jak sám zjednodušeně říká: „Chci si prostě zamalovat“.

Východisky pro představený soubor maleb jsou plátna „vodní dýmka“, „bublifuk“ a „Pánové nelejte to pivo z okna, podívejte jak vypadám“ Všem jsou tematicky společné objekty bublin. Vyfukování bublin bylo milé zobrazovat již vlámským mistrům v sedmnáctém století. Na jejich obrazech děti vyfukovaly mýdlové bubliny z hliněných dýmek. Jednou z nejoblíbenějších hraček světa je bublifuk k jehož propagaci v devatenáctém století použil průkopník reklamy Thomas Barratt Millaiseuv obraz chlapce vyfukujícího mýdlovou bublinu.

Plejády planetek s mýdlovou atmosférou představují svět tančícího mýdla Jana Spěváčka s dětskou bezprostředností, za kterou se může skrývat nejedna rošťárna, jak je tomu u obrazu o pivu. K obrazu se váže i následující mikropříběh o třinácti špačcích a dává mu novou až groteskní významovou rovinu: Nekuřák pan Spěváček požádal střídmého kuřáka pana Němce o to, aby pro něj nikoli utloukl, ale vykouřil deset cigaretových špačků. Pan Němec na věc přistoupil a ze všech sil kouřil celé odpoledne. Špačků bylo třináct. Šetrný pan Němec usoudil, že měl s akcí vícenáklady a požadoval na panu Spěváčkovi třináct korun. Velkorysý pan Spěváček částku uhradil. Tak Pan Spěváček koupil od pana Němce třináct cigaretových špačků po koruně.

A co bylo s těmi špačky? Vznikla asambláž. Byly vetknuty do obrazu, který může mimo krajin s tančícími mýdlovými bublinami připomínat i poněkud sžitý ubrus po vydařeném letním soiré.

V nadcházejícím létě vám přeji hojnost vlahých večerů s nápoji plnými vzlínajících bublinek, které vám jistě připomenou, že mýdlo Jana Spěváčka ve Slévárně Vaňkovka tančilo stejně jako on u obrazů právě pro vás.

Výstava Jana Spěváčka „To mýdlo musí tančit“ potrvá do konce července 2013.

Komentáře nejsou povoleny.